O firmie

Firma Dachland Sp. z o.o.

istnieje na polskim rynku budowlanym od 1987r.

Świadczy swoje usługi w branży budowlanej obejmującej przede wszystkim systemowe pokrycia dachowe oraz elewacyjne obiektów o bardzo różnorodnym przeznaczeniu: począwszy od wielkopowierzchniowych budynków halowych, a skończywszy na klasycznych konstrukcjach oraz pokryciach dachowych obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. W pierwszych latach swojej działalności firma specjalizowała się jedynie w wykonywaniu konstrukcji drewnianych dachowych wraz z pokryciem ceramicznym. Nie mniej jednak zapotrzebowanie rynku budowlanego wymusiła zmianę prowadzonej polityki.

Dzięki współpracy z dużymi wielobranżowymi przedsiębiorstwami budowlanymi firma:

– pozyskała szerokie doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych na obiektach przemysłowych przy zastosowaniu różnych rozwiązań systemowych, – zorganizowała odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz potencjał ludzki pozwalające na szybką realizację wg ustalonych harmonogramów na połaciach o powierzchni rzędu 30 000 ÷ 40 000 m2, – zdobyła odpowiednie zaplecze finansowe zapewniające stabilne funkcjonowanie świadcząc swoje usługi na rynku budowlanym przy zmiennej oraz bardzo często sezonowej koniunkturze wynikającej bezpośrednio z rodzaju wykonywanych inwestycji.

Profil naszej działalności

obejmuje kompleksowe wykonawstwo pokryć dachowych oraz elewacyjnych w następującym zakresie:

1. dachy obiektów przemysłowych przy zastosowaniu zarówno tradycyjnych rozwiązań jak również nowych technologii przy użyciu nowoczesnych materiałów - specjalizujemy się w wykonywaniu “lekkich“ stropodachów z przekryciem konstrukcyjnym z blach trapezowych oraz termoizolacją poziomą z płyt twardych z wełny mineralnej – materiał obecnie najpopularniejszy na rynku budowlanym charakteryzujący się bardzo dobrą charakterystyką izolacyjną (producent: Rockwool Polska Sp. z o.o.):

a) stropodachy z wierzchnią jednowarstwową hydroizolacją z bardzo popularnej w ostatnich latach membrany PCW (producent: Bauder Sp. z o.o. oraz FDT Polska w systemie “klejonym“ oraz mocowanym mechanicznie – podstawowymi elementami wyróżniającymi ten rodzaj pokrycia są:
- mniejsza pracochłonność wykonania pokrycia czyli krótszy okres realizacji pokrycia dachu o bardzo dużych powierzchniach, co pozostaje nie bez znaczenia w przypadku realizacji wielkopowierzchniowych obiektów halowych
- dużo większa w stosunku do hydroizoalcji z papy elastyczność i rozszerzalność termiczną membrany PCW przy dużych różnicach temperatur – dzięki temu pokrycie jest szczelne i niezawodne przez długi okres jego użytkowania zarówno podczas okresu zimy oraz lata
b) stropodachy jw. z tradycyjną wierzchnią hydroizolacją jednowarstwową lub dwuwarstwową z pap termozgrzewalnych oraz mocowanych mechanicznie różnego rodzaju ogólnie dostępnych na polskim rynku budowlanym (producent: Icopal S. A., Bauder Sp. z o.o., Soprema Polska Sp. z o.o.)
c) stropodachy z balastem żwirowym oraz warstwą hydroizolacyjną z membrany dachowej PCW (analogicznie do p. a) przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju folii dachowej) – coraz bardziej rozpowszechnione rozwiązanie zapewniające:
- trwałość i niezawodność pokrycia w długim czasie jego użytkowania z uwagi na odporność mechaniczną zastosowanych materiałów
- dużą odporność ogniową przegrody dachu z uwagi na układ warstw
- dużą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną przegrody

2. specjalistyczne wyposażenie połaci dachowej obiektów przemysłowych w ramach instalacji przeciwpożarowych budynku oraz komunikacji:

a) urządzenia doświetlające - świetliki kopułowe i pasma świetlne różnego typu spełniające najwyższe obowiązujące normy: z wypełnieniem poliwęglanowym (przekrycie wykonywane z materiału o różnym stopniu rozprzestrzeniania ognia– NRO i SRO, o różnej odporności ogniowej oraz o różnej charakterystyce cieplnej) lub z wypełnieniem akrylowym
b) urządzenia przewietrzające oraz oddymiające – klapy kopułowe występujące samodzielnie lub wbudowane bezpośrednio w w/w pasma świetlne, pozwalające na:
- przewietrzanie pomieszczeń produkcyjnych – polepszając warunki pracy przy występowaniu czynników szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia
-odprowadzenie gazów, dymów oraz ciepła podczas ewentualnych pożarów we wnętrzu budynku
- zmniejszenie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem się pożaru
- szybką ewakuację ludzi z zagrożonego obszaru

3. lekkie ściany osłonowe obiektów przemysłowych oraz biurowych o konstrukcji słupowo – ryglowej (lekkie ściany osłonowe typu “Sandwich“ z ociepleniem z płyt z wełny mineralnej) oraz obudowa wraz z ociepleniem żelbetowych ścian

4. roboty remontowe i modernizacyjna na połaciach dachowych budynków istniejących i użytkowanych – zapewniamy profesjonalne doradztwo związane z termomodernizacją oraz uszczelnieniem uszkodzonych pokryć dachowych

5. konstrukcje kratownicowe drewniane dźwigarów dachowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów halowych

6. konstrukcje drewniane więźb dachowych oraz pokrycie z dachówki ceramicznej, betonowej, blachodachówki ( RuppCeramika oraz Braas; Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. – Koramic)

7.  konstrukcje drewniane wraz z pokryciem ceramicznym lub z blachy miedzianej oraz tytanowo – cynkowej obiektów o charakterze zabytkowym lub specjalnym (obiekty sakralne, wierze ratuszy miejskich, kopuły, obróbki blacharskie zabytkowych fasad itp.)

Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne wykonawstwo realizowanych projektów, spełniające wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa oraz oczekiwaniami naszych klientów.

Osiągnięcia