Bezpieczeństwo pożarowe
Wełna mineralna Rockwool jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowców – kamieni naturalnych (głównie bazalt, gabro). Niepalność materiałów budowlanych sprzyja bezpieczeństwu pożarowemu budynków. Według europejskiej klasyfikacji ogniowej spośród siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas, najwyżej klasyfikowane są niepalne, niebiorące udziału w pożarze, wyroby oznaczone symbolem A1.

Klasyfikacja uwzględnia w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia biorąc pod uwagę 5 różnych parametrów:

  • ilość i szybkość wydzielania ciepła
  • czas do zapalenia
  • rozprzestrzenianie płomieni
  • wytwarzanie dymu
  • wytwarzanie płonących i spadających kropli

Wyroby z wełny ROCKWOOL uzyskują z łatwością  klasę A1 – najwyższą i najbezpieczniejszą klasę ogniową. Zawdzięczają to swej nieorganicznej naturze, mineralnym  surowcom, z którego powstaje skalna wełna mineralna Rockwool bazalt i gabro). Włókna wełny  wytrzymują temperaturę ponad 1000oC. Dlatego zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobów ROCKWOOL nie tylko zapobiega rozwojowi pożaru, ale co więcej, zwiększa odporność ogniową  przegród budynku, a dzięki temu wydatnie poprawia  bezpieczeństwo pożarowe obiektu, zarówno  przebywających w nim ludzi i jak i zgromadzonego majątku.

FirePro
System FIREPRO w odróżnieniu od większości zabezpieczeń przeciwogniowych dostępnych na rynku został stworzony w oparciu o wyjątkowe właściwości wełny mineralnej, gwarantujące najwyższą klasę odporności ogniowej. Wełna mineralna Rockwool:

  • nie pali się (kamienne włókna topią się dopiero w temp. ponad 1000 stopni Celsjusza)
  • nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, stanowiąc dla niego trudną do pokonania zaporę
  • podczas pożaru nie wydziela dymu
  • nie powoduje powstawania płonących kropel ani odpadów