Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii oraz nie mniej ważne zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.

Typy izolacji:

STYROPIAN YETICO – standardowe płyty styropianowe

Płyty YETICO produkowane są metodą cięcia bloków styropianowych. Grupa ta obejmuje typy płyt o różnych właściwościach termoizolacyjnych oraz mechanicznych. Stąd różne zastosowania płyt (m.in.: termoizolacja ścian, podłóg, dachów)

WEŁNA ROCKWOOL
Ze skalnej wełny ROCKWOOL stosowane są jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ogniochronna w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym. Wykorzystywane są do poprawy parametrów izolacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów oraz kominków.