System PROFIL 130 orynnowania dachu
Wydajność systemu
Należy przyjąć, że system PROFIL® 130 skutecznie odprowadza wodę deszczową z dachu o powierzchni 110 m 2, gdy budynek posiada jedną krańcową rurę spustową (rys. 1). W przypadku większej powierzchni dachu należy zwiększyć ilość wylotów lub zmienić ich rozmieszczenie (rys.2 i 3). Powyższe wielkości uzyskano w wyniku obliczeń, w których przyjęto intensywność opadów równą 75 mm/h. W praktyce nie zanotowano w Polsce dotychczas ulewy, podczas której spadłoby więcej niż 40 mm wody w ciągu godziny.

System PROFIL 90 orynnowania dachu
Wydajność systemu
Należy przyjąć, że system PROFIL® 90 skutecznie odprowadza wodę deszczową z dachu o powierzchni 80 m2 gdy budynek posiada jedną krańcową rurę spustową (rys. 1). W przypadku większej powierzchni dachu należy zwiększyć ilość wylotów lub zmienić ich rozmieszczenie (rys. 2 i 3). Powyższe wielkości uzyskano w wyniku obliczeń, w których przyjęto intensywność opadów równą 75 mm/h. W praktyce nie zanotowano w Polsce dotychczas ulewy, podczas której spadłoby więcej niż 40 mm wody w ciągu godziny.