DACHLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego w firmie Dachland Sp. z o.o.

Wartość ogółem: 1353000.00 zł

Dofinansowanie: 870650.00 zł

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Numer i nazwa Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności w firmie Dachland Sp. z o.o. poprzez odtwarzanie tradycyjnych metod rzemieślniczych charakterystycznych dla regionu w branży dekarskiej.

 

Niniejszy projekt polega na odtworzeniu warmińskiego dziedzictwa regionu przez DACHLAND Sp. z o.o. Inwestycja zostanie zrealizowana pod adresem ul. Lubelska 41e na działce 54/7 obręb 87. Zakres inwestycji obejmuje zakup ładowarki obrotowej, która pozwoli na świadczenie usług polegających na kryciu dachów przy użyciu dachówki ceramicznej czyli glinianej, która jest stosowana już od starożytności. Historia wykorzystania w architekturze dachówek wypalanych z gliny sięga kilku tysięcy lat. Bez wątpienia to jeden z najstarszych materiałów do krycia dachów. Wieki ich stosowania pozwoliły wykształcić się kilku rodzajom dachówek ceramicznych, które wciąż z powodzeniem znajdują zastosowanie w klasycznych i nowoczesnych realizacjach domów jednorodzinnych. Wykonywanie oferowanej przez nas usługi będzie polegało na kompleksowej realizacji pokrycia dachowego wraz z implementacją do tradycyjnej formy dachu wykończonego na wzór tych sprzed 1989 roku m.in. krycia dachów dachówką ręcznie formowana i wypalaną w węglowych piecach kręgowych. Niniejsza inwestycja wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dla działania 1.5.- Nowoczesne firmy i podziałania 1.5.2–Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu i jest tożsama z głównym celem tematycznym 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury oraz Priorytetem inwestycyjnym 3c„Wspieranietworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”. Realizacja projektu może więc przyczynić się do promocji Regionu Zielonych Płuc Polski, a planowana usługa może stać się wizytówką Warmii i Mazur.

Formularz kontaktowy

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Siedziba firmy

  Dachland Sp. z o.o.
  ul. Lubelska 41E
  10-408 Olsztyn
  KRS: 0000259004,
  NIP: 7393014734,
  REGON: 510031840

  Kontakt

  Sklep firmowy
  t: 89 533 87 31
  m: 603 649 580
  e: kontakt@dachland.pl

  Sekretariat
  t: 89 533 87 31 wew. 16
  m: 607 880 806
  e: sekretariat@dachland.pl

  Dotacja na kapitał obrotowy działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla firmy Dachland Sp. z o.o. nr. POPW.01.05.00-28-0196/20
  Cel i efekty projektu: wsparcie i utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
  Całkowita wartość projektu: 214339,26 zł. Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 214339,26 zł.

  © 2022 Dachland Sp. z o.o.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Sklep firmowy
  t: 603 649 580
  e: kontakt@dachland.pl


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-17:00