Bujalski

powierzchnia: 1 773m2

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, wytycznymi inwestora, przepisami oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i zakończone w terminie. Podczas realizacji zamówienia firma Dachland Sp. z o.o. wykazała się wysokim poziomem organizacyjnym oraz dobrą jakością robót. Polecamy firmę Dachland Sp. z o.o. jako solidnego partnera oraz kompetentnego wykonawcę w branży budowlanej.

Członek zarządu Bujalski Sp. z o.o.

Piekarnia Tyrolska

powierzchnia: 21 630m2

Wysoka jakość wykonanych prac i wzorowa współpraca przy realizacji inwestycji pozwala nam na stwierdzenie, że firma Dachland Sp. z o.o. to wykonawca wiarygodny i godny polecenia.

Prezes zarządu Piekarnia Tyrolska Sp. z o.o.

Pekum

powierzchnia: 725m2

Firmę Dachland Sp. z o.o. cechowała sprawna organizacja prac i rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań inwestycyjnych. Współpraca na płaszczyźnie inwestor– generalny wykonawca odbywała się bez zarzutów. Wszystkie prace wykonywane przez firmę Dachland Sp. z o.o. zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń.

Prezes zarządu Pekum Sp. z o.o.

Bruss

powierzchnia: 903m2

Wszystkie prace zostały zrealizowane terminowo, solidnie i fachowo. Wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Dachland Sp. z o.o. Dobra organizacja pracy i solidność są dowodem wiarygodności firmy, a dla potencjalnego inwestora gwarantem dobrej współpracy i osiągnięcia oczekiwanych efektów zakończenia robót.

Business Administration & Supply Chain Manager Bruss Sp. z o.o.

Yetico

powierzchnia: 7 067m2

Wszelkie prace zrealizowane zostały bez zastrzeżeń, rzetelnie i z zachowaniem najwyższej staranności. Dachland w pełni zasługuje na polecenie jako partner solidny, wywiązujący się z przyjętych zobowiązań, współpracujący z inwestorem podczas całego procesu inwestycyjnego.

Prezes Zarządu Yetico S.A.

S.M Lipowa

powierzchnia dachu: 1 000m2

Wszystkie prace zostały wykonane ze starannością i profesjonalnie oraz w uzgodnionym terminie. Polecamy Dachland jako rzetelnego wykonawcę robót budowlanych.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lipowa

P&P

powierzchnia dachu: 1 655m2

Dachland Sp. z o.o. wykazał się odpowiednią wiedzą techniczną oraz organizacyjną w zakresie powierzonego zadania, co pozwoliło na zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z ustalonym harmonogramem i w sposób należyty. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Prokurent P&P Sp. z o.o.

Agroma Olsztyn

powierzchnia dachu: 4 000m2

Wykonawca wykazał się odpowiednią wiedzą techniczną oraz organizacyjną w zakresie powierzonego zadania, co pozwoliło na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Na tej podstawie z pełną odpowiedzialnością polecamy firmą Dachland potencjalnym inwestorom i wykonawcom branży budowlanej w wymienionym zakresie.

Prezes Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp z o.o.

Budimex

powierzchnia dachu: 20 560m2

Budimex SA Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód potwierdza, że Dachland Sp. z o.o. zrealizowała prace rzetelnie oraz terminowo dostosowując się do harmonogramu budowy. Ponadto posiadała odpowiednią wiedzę, doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędny sprzęt do realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

Kierownik kontraktu Budimex S.A.

Egger

powierzchnia dachu: 3 687m2

Inwestycja została wykonana rzetelnie i w planowanym terminie. Przygotowanie oraz prowadzenie inwestycji nie budziło naszych zastrzeżeń, a wszystkie prace prowadzone były sprawnie i w sposób profesjonalny.

Członek zarządu Egger Biskupiec Sp. z o.o.

Consbud

powierzchnia dachu: 6 490m2

Consbud Sp. z o.o. potwierdza, że Wykonawca zrealizował prace rzetelnie oraz terminowo dostosowując się do harmonogramu budowy.

Dyrektor ds. produkcji Consbud sp. z o.o..

CFE Polska

powierzchnia dachu: 21 512m2

Dachland Sp. z o.o. wykazał się odpowiednią wiedzą techniczną oraz organizacyjną w zakresie powierzonego zadania, co pozwoliło na zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Na tej podstawie z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Dachland potencjalnym inwestorom i wykonawcom branży budowlanej w wymienionym zakresie.

Project Manager CFE Polska Sp z o.o.

Mostostal Warszawa

powierzchnia dachu: 4 209m2

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Dyrektor Mostostal Warszawa S.A.

Poor

powierzchnia dachu: 15 239m2

Wszystkie prace zostały zrealizowane terminowo, solidnie i fachowo. Współpraca układała się wzorowo, dlatego wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Dachland.

Dyrektor Operacyjny Poor Polska S.A.

Budoprzem

powierzchnia dachu: 1 251m2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budoprzem Sp. z o.o. poleca Dachland Sp. zo.o. jako Partnera i Wykonawcę robót budowlanych, który wykonuje swoje prace solidnie, prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Prezes PBO Budoprzem Sp. z o.o.

Urząd Miasta Olsztyna

powierzchnia dachu: 3 600m2

Przedmiotowe prace zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Prezydent Olsztyna

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową

powierzchnia dachu: 1 033m2

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego, przepisami oraz obowiązującymi normami. Polecamy firmę Dachland Sp. z o.o.jako solidnego partnera.

Przewodnicząca zarządu

Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Sokolnicy

powierzchnia dachu: 1 033m2

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego, przepisami oraz obowiązującymi normami. Polecamy firmę Dachland Sp. z o.o.jako solidnego partnera.

Przewodnicząca zarządu

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej

Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie wyraża wdzięczność i uznanie za fachowe i solidne wykonanie prac ciesielsko-dekarskich na budynku Kurii Metropolitalnej. Prace wykonane przez Dachland odznaczają się solidnością wykonania, trwałością materiałów i dotrzymaniem terminów. Serdecznie dziękujemy Firmie Dachland za jej fachowość i polecamy ją innym potencjalnym klientom.

Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Kurii Metropolitalnej

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

powierzchnia dachu: 4 000m2

Firma Dachland wykazała się dużą wiedzą techniczną oraz dyscypliną podczas realizacją prac objętych zakresem. Wszystkie roboty budowlane zostały przeprowadzone starannie i terminowo.

Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Inwestycyjno-Technicznych

Formularz kontaktowy

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Siedziba firmy

  Dachland Sp. z o.o.
  ul. Lubelska 41E
  10-408 Olsztyn
  KRS: 0000259004,
  NIP: 7393014734,
  REGON: 510031840

  Kontakt

  Sklep firmowy
  t: 89 533 87 31
  m: 603 649 580
  e: kontakt@dachland.pl

  Sekretariat
  t: 89 533 87 31 wew. 16
  m: 607 880 806
  e: sekretariat@dachland.pl

  Dotacja na kapitał obrotowy działanie 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dla firmy Dachland Sp. z o.o. nr. POPW.01.05.00-28-0196/20
  Cel i efekty projektu: wsparcie i utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
  Całkowita wartość projektu: 214339,26 zł. Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 214339,26 zł.

  © 2022 Dachland Sp. z o.o.

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych
  Polityka Prywatności
  Akceptuję

  Sklep firmowy
  t: 603 649 580
  e: kontakt@dachland.pl


  Godz. otwarcia:
  pn – pt: 7:00-17:00